Giáo viên

Bạn sẽ có quyền truy cập vào trang cá nhân, trong đó có thể đăng ký các học sinh của mình.

Phụ huynh

Bạn sẽ có quyền truy cập vào thống kê việc học của con em bạn và có thể theo dõi thành tích của bé.